Välkommen till LTU:s student-kårers rapport-system

För att bättre kunna hålla reda på ärenden och hjälpa dig till snabbare lösningar på dina problem använder vi ett supportsystem där ditt ärende sparas som en "ticket". Varje ärende får ett unikt nummer som du kan använda för att se hur det går för ditt ärende och få respons online. Vi behåller komplett historik och arkiverar dina ärenden så du när som helst kan komma åt alla dina ärenden.

Det enda som krävs är att du anger en korrekt emailadress.

Öppna ett nytt ärende

Ange så mycket information som möjligt, så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. För att uppdatera ett tidigare insänt ärende, vänligen logga in.

Kontrollera ärendestatus

Vi tillhandahåller arkiv och historik på alla dina pågående och tidigare supportärenden.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!