Studenters Rättigheter och skyldigheter

Den information som finns nedan är en bråkdel av de regler som LTU själva har bestämt för att det ska bli bättre för studenterna. Tyvärr följs inte alla regler. Varje student ska kunna prata med sin lärare eller examinator och kräva det som står punktat.
Mer information finns på:
Studentens rättigheter och skyldigheter på LTU

Du kan också få mer information av  Teknologkåren och Luleå Studentkår

Studenten förväntas

 • ta ansvar för sina studier och kunskapsutveckling.
 • regelbundet kolla sin student e-post, ”Mina sidor” på LTUs hemsida samt Fronter
 • kontakta LTU för hjälp med funktionsnedsättning. LTU erbjuder hjälp för läs- och skrivsvårigheter och mycket mer.

Studenten ska få

 • en genomgång av kursutvärderingen och förbättringsåtgärder vid kursstart.
 • rimlig tid på sig att göra klart uppgifter och få respons innan examinationstillfälle.
 • schema senast 10 dagar innan kursstart. Schemaändringar efter detta ska ske i samråd med studenterna. Examinatorn ska gå ut med informationen.
 • hjälp av studievägledare vid behov. Besökstiderna ska vara regelbundna.
 • obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står specificerat i kursplanen.
 • kurslitteraturen fastställd senast 50 dagar före kursstart. Om mindre än halva boken används ska detta stå i kursplanen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på biblioteket.
 • examinationsresultatet inom 20 arbetsdagar från examinationstillfället och senast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället. (Läser fler än 60 personer kursen eller om den ges på distans gäller endast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället.
 • personskadeförsäkring.
 • bli likabehandlad oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kurser

 • Poängomfattningen på en uppgift ska motsvara tiden i HP.
 • Modulschema ska vara färdigställt senast 10 dagar innan sista ansökningsdag.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!