Välkommen till LTU:s studentkårers rapportsystem

För att bättre kunna hålla reda på ärenden och hjälpa dig till snabbare lösningar på dina problem använder vi ett supportsystem där ditt ärende sparas som en "ticket". Varje ärende får ett unikt nummer som du kan använda för att se hur det går för ditt ärende och få respons online. Vi behåller komplett historik och arkiverar dina ärenden så du när som helst kan komma åt alla dina ärenden.

Det enda som krävs är att du anger en korrekt emailadress.

Öppna nytt ärende

Skapa ett nytt utbildningsärende. För att se status på ett befintligt ärende, välj "ärendestatus"

Se ärendestatus

Logga in med ärendenummer och mail för att se status på ditt ärende med samtliga meddelanden och svar

Please Wait!

Please wait... it will take a second!